Πιστοποιήσεις/Τακτοποιήσεις

Ενεργειακή επιθεώρηση & Βεβαίωση νομιμότητας


Για την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής που αφορά ακίνητο, απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και νομιμότητας. Σε αρκετές περιπτώσεις υφίστανται ατέλειες στην τεκμηρίωση νομιμότητας ενός ακινήτου και προκύπτει πρόσθετη ανάγκη τακτοποίησης τους.


Για όλες αυτές τις περιπτώσεις η ARC έχει συνάψει μία μακρόχρονη στρατηγική συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες και πιό αξιόπιστες εταιρείες πιστοποίησης με εξειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς και παρέχει σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος την αποτελεσματικότερη υποστήριξη επιθεώρησης και πιστοποίησης.


Ζητήστε μια συνάντηση με εξειδικευμένο Σύμβουλο μας, στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected], τηλεφωνώντας στο 210 7777377 ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.