Ανακαίνιση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη για ολοκληρωμένες ανακαινίσεις διαμερισμάτων και κτηρίων. Έμπειροι σύμβουλοι σε συνεργασία με ομάδα σχεδιασμού και αδειοδότησης, όπου απαιτείται, αναλύουν τις διαθέσιμες λύσεις και προτείνουν και αιτιολογούν ποιες θεωρούν καλύτερες για την ανακαίνιση, παραθέτοντας αναλυτικά τα οικονομικά κριτήρια. Η εταιρεία επίσης αναλαμβάνει την διαχείριση της διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών της ανακαίνισης, από την αρχή έως την έγκαιρη παράδοση του έργου, με τον πιο συμφέροντα τρόπο για τον πελάτη.

Ενδεικτικές εργασίες ανακαίνισης

 • Αποξηλώσεις και αποκομιδή μπαζών
 • Γκρεμίσματα, χτισίματα και αναδιαμορφώσεις
 • Γκρεμίσματα, χτισίματα και αναδιαμορφώσεις
 • Επέμβαση σε παλιές ή/και πλήρη αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Μονώσεις (θερμοπροσόψεις, αντιμετώπιση υγρασίας, ηχομονώσεις, κλπ.)
 • Γυψοσανίδες
 • Συντήρηση, ανακαίνιση ή/και πλήρη αντικατάσταση δαπέδων (ξύλινα, πλακάκια, μάρμαρα)
 • Ντουλάπες και Ντουλάπια Κουζίνας
 • Συστήματα ψύξης – θέρμανσης
 • Συστήματα σκίασης
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Ειδικές κατασκευές

Οι συνεργαζόμενοι τεχνίτες και εταιρείες παρέχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εγγύηση καλής λειτουργίας αναλόγως του εξοπλισμού και των εργασιών.