Ασφάλιση

Η εταιρεία διαθέτει ομάδα ασφαλιστικών συμβούλων και συνεργασία με όλες σχεδόν τις ασφαλιστικές εταιρείες, εγχώριες ή/και του εξωτερικού, που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η εξειδίκευση της εταιρείας αφορά τον τομέα ασφάλισης της ακίνητης περιουσίας και των ιδιοκτητών ακινήτων. Συνεπώς υφίσταται βαθιά γνώση για τα προγράμματα ασφάλισης ακινήτων έναντι κινδύνων και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων αλλά και ασφάλισης ιδιοκτητών ακινήτων και δανειοληπτών με εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα.

Παρόλα αυτά η εκτενής δραστηριότητα και οι σχέσεις μας με τις ασφαλιστικές εταιρείες μας επιτρέπουν να ασφαλίζουμε με αξιοπρόσεκτη αποτελεσματικότητα το πελατολόγιο μας και σε κλάδους που αφορούν υγεία, περίθαλψη και αυτοκίνητα.

Η προσέγγιση παραμένει με εμπεριστατωμένη ανάλυση κινδύνων από έμπειρη ομάδα πιστοποιημένων ασφαλιστικών συμβούλων που θα παραθέσει ανάλυση των διαθέσιμων λύσεων και θα προτείνει τις καταλληλότερες λύσεις ασφάλισης, εξηγώντας και τεκμηριώνοντας τα κριτήρια.

Η σχέση μας δεν θεωρείται ποτέ ολοκληρωμένη και σε κάθε ανανέωση ασφαλιστικού προϊόντος, θα αισθανθείτε την υποστήριξη. Ο σύμβουλός σας θα είναι εκεί και θα σκέφτεται πριν από σας για σας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις της αγοράς και προτείνοντας κάθε φορά τις πιο σύγχρονες και οικονομικότερες επιλογές.

Ζητήστε μια συνάντηση με εξειδικευμένο Σύμβουλο μας, στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected], τηλεφωνώντας στο 210 7777377 ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.