Τεχνικές Υπηρεσίες

Για την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής που αφορά ακίνητο, απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, πιστοποιητικό νομιμότητας και πρόσφατα διαμόρφωση και καταχώρηση της ταυτότητας του ακινήτου. Σε αρκετές περιπτώσεις δε, υφίστανται ατέλειες στην τεκμηρίωση νομιμότητας ενός ακινήτου και προκύπτει πρόσθετη ανάγκη τακτοποίησης τους.

Η εταιρεία μέσω της μακρόχρονης δραστηριοποίησής στον χώρο των ακινήτων μας έχει συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες με έμπειρους και αποτελεσματικούς Μηχανικούς, όλων των ειδικοτήτων που μπορούν να αναλάβουν με ιδιαίτερα φιλικές τιμές και όρους, κάθε ανάγκη τεχνικής υποστήριξης.

Ζητήστε μια συνάντηση με εξειδικευμένο Σύμβουλο μας, στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected], τηλεφωνώντας στο 210 7777377 ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.